Één team, één taak: Europe wilt minder weggooien en meer recyclen

Één team, één taak: Europe wilt minder weggooien en meer recyclen

 

Kopen, kopen, kopen om het vervolgens weg te gooien. Kies voor recyclen! Europa moet af van de wegwerpmaatschappij, volgens de Europese Commissie. Het doel is om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn. Dit houdt in dat er zo min mogelijk activiteiten zijn die negatieve effecten (kunnen) hebben op het milieu en dat er minder broeikasgassen worden uitgestoten. Dit heeft een positief effect op het milieu. Ook wij zijn hier erg enthousiast over.

 

Voordelen van afval recyclen

Glas, papier, plastic, kleding, batterijen; we gooien het allemaal na enkele keren gebruikt te hebben weer weg. Vaak komt het ook nog eens terecht in de verkeerde afvalcontainer en dus in de verkeerde afvalstroom waardoor het uiteindelijk niet optimaal hergebruikt kan worden. Zonde eigenlijk, want door afval te hergebruiken besparen we kosten en energie. Volgens een recent onderzoek van Het realiseren van een circulaire economie waarin zo min mogelijk afval wordt weggegooid en zoveel mogelijk afval wordt hergebruikt is dus iets waar we ons hard voor moeten maken. Door materialen zoals papier, plastic, glas en metalen te recyclen, hoeven er minder bomen te worden gekapt, minder olie te worden gewonnen en minder mijnbouwactiviteiten plaats te vinden. Dit helpt om ecosystemen te beschermen en biodiversiteit te behouden. Bovendien draagt recyclen bij aan energiebesparing, omdat het proces van recyclen vaak minder energie vereist dan het produceren van nieuwe materialen vanaf nul. Dit resulteert in lagere uitstoot van broeikasgassen en draagt bij aan de strijd tegen klimaatverandering. 

Circulaire economie realiseren

Om een circulaire economie te realiseren moet er nog best wat gebeuren. Zo moeten we onze kleding vaker hergebruiken (bijvoorbeeld door het te recyclen of door te verkopen aan een kringloopwinkel). Op dit moment wordt er nog maar 1% van als ons textiel gerecycled: dat kan beter. Ook moeten apparaten zoals mobiele telefoons en laptops langer meegaan en mogen updates de telefoon niet slomer maken. Nog een belangrijk punt voor verbetering is de productie van wegwerp- en microplastics. Het produceren van plastic zorgt voor 20% van al het olieverbruik en 15% voor de uitstoot van broeikasgassen. Dit is ontzettend slecht voor het milieu en dus is het nodig om deze materialen te vervangen door duurzamere materialen of om het bestaande plastic te hergebruiken, zodat de productie ervan teruggedrongen kan worden. Tot slot is het belangrijk om het afvalmanagement in Europa te verbeteren. Er zijn namelijk veel landen die niet genoeg aandacht besteden aan het scheiden en verwerken van afval. De EU wil daarom maatregelen maken om afval in te zamelen en te scheiden. Kortom, er is werk aan de winkel.

Afval gescheiden inleveren begint bij een afvalcontainer huren

Wilt u ook bewuster omgaan met uw afval? Huur dan een afvalcontainer bij ons in de webshop. Door afval zorgvuldig te scheiden draagt u bij een aan beter milieu waarin afval vaker gerecycled wordt. Hoe beter uw afval is gescheiden van andere afvalstromen, hoe makkelijker en goedkoper het is om het afval te hergebruiken. In onze webshop vindt u voor elke afvalstroom een afvalcontainer die op de door u gewenste datum en locatie geplaatst kan worden.

Lees ook: verhuizen of verbouwen? Hoe maakt u die moeilijke keuze.