Wat is asbest en waarom is het gevaarlijk?

Wat is asbest en waarom is het gevaarlijk?

Asbest is een natuurlijk product dat is opgebouwd uit fijne, microscopische kleine vezels. Asbest werd vroeger veel gebruikt in huizen (van vóór 1994) vanwege zijn goede eigenschappen: brandwerend en isolerend. Later bleek dat asbest een groot nadeel heeft: asbestvezels zijn gevaarlijk wanneer u ze inademt. Daarom is het gebruik van asbest in nieuwe producten sinds 1993 verboden. Meer weten over wat asbest precies is en waarom het zo gevaarlijk is? Dat leest u allemaal in deze blog!

Direct uw asbesthoudende materialen inleveren of af laten voeren middels een container (van 20 m3)? Neem contact met ons op via het contactformulier!

Wat is asbest en waarom werd het gebruikt?

De belangrijkste vraag: wat is asbest precies? Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Deze mineralen bestaan uit een fijne structuur die chemisch stabiel en hittebestendig zijn. Asbest werd in het verleden veel gebruikt vanwege zijn goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast en isolerend. Bovendien was asbest erg goedkoop. In Nederland zijn er veel toegepaste soorten: wit asbest (chrystostiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet).

Waarom is asbest gevaarlijk?

Ondanks zijn goede eigenschappen heeft asbest ook veel nadelen en risico’s voor de gezondheid van de mens. Maar waarom is asbest zo gevaarlijk? Asbest bestaat uit hele kleine vezeltjes die men met het blote oog niet kunt zien. Wanneer u asbestvezels inademt, kunnen ze na langere tijd diep doordringen in de longen en andere organen. Dit kan leiden tot kanker in uw longen, longvlies of buikvlies. In de buitenlucht zitten kleine hoeveelheden asbestvezels: u ademt dus elke dag een klein beetje asbest in. Het risico op ernstige ziektes hangt af van de totale hoeveelheid asbest die u tijdens uw leven hebt ingeademd. De Gezondheidsraad schatte in 2010 dat in Nederland jaarlijks zo’n 1.300 mensen overlijden aan een ziekte door asbest.

Vooral mensen die door hun werk veel en langdurig met asbestvezels hebben gewerkt en die veel asbestvezels hebben ingeademd lopen een risico op asbestkanker. Voor de meeste mensen is dit risico dus erg klein. U hoeft zich daarom niet direct zorgen te maken als u een keer in aanmerking bent gekomen met asbest.

Wel is het verstandig om voorzichtig te zijn met asbest en uzelf en anderen niet onnodig bloot te stellen aan asbest. Wees vooral voorzichtig met asbest in huis. Voor meer informatie en richtlijnen verwijzen wij u graag naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).  

asbest

Hoe kun je zien wat asbest is?

De duidelijkste indicatie voor asbest is het jaar waarin uw huis is gebouwd. Alles wat voor 1993 is gebouwd is verdacht. Asbest herkennen is lastig. Asbest heeft verschillende kleuren en de kleur van materiaal zegt dus helemaal niets. Het is dan ook moeilijk om asbest te herkennen met het blote oog. Vermoed u dat u misschien asbest in huis heeft? Dan is het mogelijk om een asbestinventarisatie te laten doen door een gecertifieerd inventarisatiebedrijf. Dit inventarisatiebedrijf stuurt monsters van het materiaal naar een laboratorium om daar de aanwezigheid van asbest vast te stellen. Let op! het is alleen verplicht een asbestinventarisatierapport te hebben als in het bouwwerk dat wordt gesloopt asbest aanwezig kan zijn. Bij verbouwingen is dit dus niet nodig en aangezien zowel asbest als asbest lijkend materiaal op de zelfde wijze verpakt en afgevoerd dient te worden zijn de extra kosten voor een asbestinventarisatierapport in dit geval niet nodig.

Is het verplicht om asbest te verwijderen?

Sinds 1993 is het gebruik van asbest in Nederland grotendeels verboden. Vanaf 2005 is er een totaalverbod op het gebruik en hergebruik. In Nederland bent u als huiseigenaar verantwoordelijk voor het asbest en mag u zelf kiezen of u het asbest uit uw woning laat verwijderen. Er zijn twee uitzonderingen:

  1. Als er sprake is van een gevaarlijk situatie, bent u verplicht om het asbest te (laten) verwijderen.
  2. Heeft u asbest in uw dak en is deze in slechte staat? Dan kan de gemeente eisen dat u het dak moet vernieuwen.

Kleine hoeveelheden (max 35m2) mag u zelf afvoeren.

Tips voor het verwijderen van asbest

U kunt asbest tegenkomen tijdens een verbouwing. Asbestvezels kunnen vrijkomen wanneer u bijvoorbeeld gaat boren, zagen of slijpen in asbestmateriaal. Het is voor de gezondheid belangrijk om asbest heel secuur te (laten) verwijderen. We geven u dan ook een paar tips waar u rekening mee moet houden:

  • Draag altijd een mondmasker, (FFP3).
  • Weet u niet zeker of u het asbest moet (laten) verwijderen? Maak dan een afspraak met een gespecialiseerd bedrijf.
  • Maak zo weinig mogelijk stof.
  • Demonteer veilig en rustig.
  • Daag een overall en zorg dat alles goed dicht zit.
  • Alle gedragen kleding en schoenen direct na de klus afspoelen en wassen.
  • Asbest kunt u als particulier verpakt aanleveren bij een milieustraat of bij een afvalverwerkingsbedrijf zoals VLK Recycling, u kunt bij het verpakken van het asbest of asbest lijkend materiaal het beste gebruik maken van speciale asbest zakken(deze zijn voorzien van een extra afsluiting.

Als u ervoor kiest om zelf asbest of asbest lijkend materiaal te verwijderen, biedt VLK Recycling u de mogelijkheid om deze materialen aan te leveren bij ons op de werf (tegen tarief). Ook biedt VLK recycling u de mogelijkheid om deze asbestzakken bij ons te kopen op onze locatie aan de Hooge Krocht 151 te Noordwijk. Tarieven zijn afhankelijk van de soort asbestzak bijv. bigbag of platenzak. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om een container (van 20 m3) te huren voor uw asbesthoudende materialen. We plaatsen de container op uw locatie en halen deze na gebruik, inclusief de asbesthoudende of asbest lijkende materialen, weer op. In beide gevallen is het belangrijk dat u de materialen in afgesloten zaken deponeert.

Wie is er verantwoordelijk in een huurwoning?

Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de asbesthoudende materialen die u zelf heeft aangebracht. Dit geldt niet wanneer u deze materialen heeft overgenomen van de vorige huurder, in dat geval is de verhuurder namelijk verantwoordelijk voor het materiaal.

U kunt als huurder de verhuurder verzoeken om asbest of een asbest dak te laten verwijderen. Als het om onbeschadigd hecht gebonden asbest gaat, is de verhuurder dit echter niet verplicht. De GGD of de gemeente kunnen dan bemiddelen.

Meer weten over het afvoeren van uw asbest? Neem contact met ons op via het contactformulier!